Aanmelden

​Wij proberen om van onze school een veilige plek te maken en te houden voor de kinderen, voor de ouders en voor de teamleden.

Dat doen wij op verschillende manieren.
• Op school is een arbo-coördinator aangesteld die alles rondom veiligheid in de gaten houdt. Bij ons is dat Merel Kramer. Twee maal per jaar heeft hij overleg met alle arbo-coördinatoren van de scholen die bij de Stichting Agora horen om de kennis op peil te houden en deze vervolgens te verspreiden onder de bedrijfshulpverleners ( bhv-ers ) en de verdere teamleden.
• Op school hebben we een ontruimingsplan. Er wordt minimaal 2 maal per jaar geoefend; de eerste keer is de oefening vooraf bekend en de tweede keer volledig onverwachts.
• Op onze school zijn er afspraken gemaakt over het eventuele medicijngebruik van leerlingen.
•Wij hebben een aantal teamleden die zijn opgeleid tot bhv-er. Zij volgen elk jaar een herhalingscursus om de kennis over eerste hulp en ontruimen/blussen op peil te houden.
• Er is op school een BHV plan met daarin een omschrijving van verschillende onderwerpen die met veiligheid te maken hebben.
• Er wordt een mediaprotocol gemaakt waarin afspraken beschreven staan rondom veilig gebruik van internet en de verschillende media.
• Controle en onderhoud van de speeltoestellen buiten en de toestellen binnen in de speelzaal.
• Dit schooljaar is er een veiligheidsplan gemaakt. Dat is een bundeling van alle informatie die wij al hebben.


Op school is altijd verdere informatie te krijgen over hoe wij met veiligheid omgaan.