Aanmelden

Stichting Agora

CBS Kleurenpracht is één van de scholen van stichting Agora. Agora is de stichting voor Bijzonder Primair onderwijs in de Zaanstreek en verzorgt primair onderwijs in de gemeenten Zaanstad, Wormerland en Oostzaan. Er vallen in totaal 25 scholen onder Stichting Agora. 
De scholen verschillen van  identiteit, zowel levensbeschouwelijk als onderwijskundig. Zo zijn er katholieke, protestants-christelijke en interconfessionele scholen. De onderwijskundige identiteit kan zijn: Jenaplan, Ontwikkelingsgericht of werken volgens het leerstofjaarklassensysteem.
Kleurenpracht is een christelijke basisschool en werkt volgens het leerstofjaarklassensysteem.
Bij het bijzonder onderwijs is het schoolbestuur het wettelijk bevoegd gezag. Zij draagt de verantwoordelijkheid voor de uiteindelijke gang van zaken in de school. Er is gekozen voor een bestuursvorm waarbij op afstand bestuurd wordt.

Voor de website van Agora klikt u HIER

Voor de Agora gids klikt u HIER