Aanmelden

Missie

Het team van CBS Kleurenpracht wil goed en stimulerend onderwijs verzorgen zodat onze kinderen aan het einde van de basisschool doorstromen naar de best passende volgende school. Wij streven een brede ontwikkeling na waarbij talenten ontplooid worden. Onze kinderen zullen aan het einde van de basisschool de toekomst als zelfstandig wereldburger tegemoet gaan.

 

Visie
 
Het team van CBS Kleurenpracht wil continue werken aan verbetering van het onderwijs. "Goed onderwijs" is datgene wat wij nastreven. Passend onderwijs voor onze kinderen, een breed aanbod en opbrengstgericht werken doen recht aan de capaciteiten en talenten van kinderen.
 
"Goed Onderwijs" is bij ons merkbaar op de volgende gebieden:

• Heldere en gedeelde focus.
• Focus op professionele ontwikkeling.
• Regelmatige evaluatie van het onderwijs.
• Stimulerende leeromgeving.
• Streven tot educatief partnerschap van ouders.
• Eigenaarschap van leerlingen.
• Van standaarden afgeleid curriculum (werken met doelen, leerlijnen).