Aanmelden

Integraal kindcentrum (IKC)

Een Integraal Kindcentrum (IKC) is voor álle kinderen de plek om op te groeien: om te leren en te ontwikkelen. Er is hierin geen onderscheid tussen peuterspeelzaal en kinderdagverblijf en ook het onderwijs en de buitenschoolse opvang liggen in elkaars verlengde. Spelenderwijs leren en lerenderwijs spelen. Kinderen ervaren eenzelfde pedagogisch klimaat gedurende de hele dag, krijgen begeleiding van één team, dat zowel de talenten als de zorgen over de kinderen met elkaar deelt. Ouders hebben dan te maken met één samenwerkend team van medewerkers en ontvangen informatie vanuit één loket.

Een IKC kan bestaan uit de samenwerking tussen:
- Peuterspelen voor kinderen van 2 tot 4 jaar
- Dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar
- Basisonderwijs
- Buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar   

Op CBS Kleurenpracht is er sprake van een samenwerking tussen peuterspelen (2-4 jaar)  en de basisschool. Onderwerpen die op school (in de kleutergroepen) worden behandeld, worden ook op de PSZ behandeld.       

Daarnaast wordt er ook dagopvang en buitenschoolse opvang aangeboden op een locatie buiten school. Onze samenwerkende partner is Tinteltuin