Aanmelden

Continuous Improvement (C.I.)

Wij willen de kwaliteit van het onderwijsproces voortdurend verbeteren aan de hand van de principes van Continuous Improvement. Deze wijze van handelen brengt met zich mee dat de betrokkenheid van het kind veel groter is, waardoor de motivatie veel meer toeneemt, maar ook de verantwoordelijkheid van het kind zal door deze aanpak vergroot worden. Aspecten die de ontwikkeling van het kind ten goede komt.

Continuous Improvement gaat uit van een aantal principes die ook wel terug te vinden zijn in het HGW. Maar C.I. gaat op bepaalde terreinen verder. C.I gaat uit van het principe dat we te maken hebben met 21ste eeuwse kinderen die op een andere wijze leren. Het eigenaarschap van het kind staat centraal en alles is erop gericht dat het kind zich maximaal ontwikkelt. Dit probeert CI te bereiken door doelen en opbrengsten samen met de leerlingen te bespreken, vast te stellen en uit te voeren.

CI (Small).png