Ouderkamer

​Ouderkamer

De ouderkamer is toegankelijk voor iedereen! Belangrijk is de ontmoetingsfunctie!!  Ouders kunnen onder genot van een kopje koffie of thee met elkaar van gedachten wisselen over het reilen en zeilen in de wijk en op school.
Iedere maandagochtend ( 08.30 – 09.30 uur ) vindt er in de ouderkamer een koffieochtend plaats. Onder het genot van een kopje koffie of thee lekker bijkletsen met elkaar.
Eenmaal ( 1X ) per maand wordt op maandagochtend een "themaochtend" gepland. Op zo'n ochtend wordt er een onderwerp besproken, dat te maken heeft met opvoeding en/of onderwijs of is er een doe – ochtend gepland. Ouders kunnen zelf aangeven welke onderwerpen zij graag behandeld zien.
De coördinator van de ouderkamer bespreekt met de werkgroep ouderbetrokkenheid de invulling van de ochtenden. Zij nodigt ook eventuele gastsprekers uit. De werkgroep bestaat uit leerkrachten, een onderwijsassistent en ouders die geregeld de ouderkamer bezoeken waarvan 2 ouders de rol van gastvrouw in de ouderkamer op zich hebben genomen.
Daarnaast biedt de ouderkamer ondersteuning bij de organisatie van feesten en festiviteiten op school, bv het sinterklaasfeest, de kerst- en paasviering.