Aanmelden

De (vrijwillige) ouderbijdrage

Scholen mogen aan ouders een bijdrage vragen om de onkosten te dekken die niet in de rijkssubsidie zitten. U kunt hierbij denken aan het Sinterklaasfeest, Kerst, het schoolreisje, excursies en feestjes.
De bijdrage is vrijwillig. Dat betekent dat scholen uw kind niet mogen weigeren als u niet betaalt. School hebben wel het recht om kinderen waarvoor niet is betaald, niet mee te laten doen met de georganiseerde activiteit.
Stichting Agora zal de ouderbijdrage innen via een automatische incasso.