Aanmelden

Onze verwachting

​Wij vinden de rol van ouders belangrijk in de ontwikkeling van de kinderen. Belangstelling voor het schoolgebeuren komt het eigen kind ten goede. Dat betekent dat wij veelvuldig contact op prijs stellen. De ouders van onze kinderen komen vrijwel dagelijks de school binnen. Dat maakt het mogelijk om snel even wat informatie uit te wisselen. Bij allerlei terugkerende activiteiten is ouderhulp aanwezig. Ook worden ouders betrokken bij voorbereiding, organisatie en uitvoering van verschillende feesten.

Omdat wij ouderbetrokkenheid belangrijk vinden streven wij naar ouderbetrokkenheid 3.0. Inmiddels is voldoende aangetoond dat leerlingen meer gemotiveerd zijn en dat hun welbevinden en leerprestaties toenemen wanneer hun ouders betrokken zijn. Bedoeld wordt dan een werkelijke samenwerking, en niet zozeer de vrijwillige activiteiten die ouders op school doen. We spreken van ouderbetrokkenheid als uit het gedrag van ouders blijkt dat zij zich (mede) verantwoordelijk voelen voor de schoolontwikkeling van hun kinderen. Ouderbetrokkenheid gebeurt vooral thuis en levert een grote bijdrage aan de ontwikkeling en het leersucces van kinderen.