Aanmelden

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad, kortweg de MR, is een raad waarin zowel teamleden als ouders vertegenwoordigd zijn om mee te denken over het beleid van de school.
De medezeggenschapsraad van CBS Kleurenpracht bestaat uit 2 personeelsleden en 2 ouders. Allerlei belangrijke beslissingen worden besproken met de leden van de MR.
De MR is nauw betrokken bij sollicitatieprocedures, moet gekend worden in wijzigingen in het management en is betrokken bij het vaststellen van schoolplan, begroting en beleid.
Daarnaast maakt een van de leden van de MR deel uit van de GMR. Dit is de gemeenschappelijke MR van alle 25 scholen onder Agora.