Aanmelden

Informatieochtend/ -avond voor ouders

Aan het begin van elk schooljaar is er informatie/kennismakingsochtend of avond. Tijdens deze informatieochtend/avond maakt u kennis met de nieuwe leerkracht van uw kind en krijgt u uitleg wat de leerkracht  dit schooljaar in de groep gaat doen. Ook krijgt u informatie over de methoden die gebruikt worden.