Aanmelden

​Taalklas
 
Op CBS Kleurenpracht werken we met een taalklas. Deze taalklas is bedoeld voor kinderen uit groep 5 en 6. In de taalklas zitten kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, vooral op het gebied van de woordenschat. In de taalklas wordt projectmatig gewerkt. Het project wordt meestal afgesloten met een presentatie voor ouders of een excursie.
De IB en de leerkracht van de groep bepaalt wie er voor de taalklas in aanmerking komt. Kinderen (en ouders) die in aanmerking komen  worden benaderd of er interesse is in deelname. Motivatie is namelijk een belangrijke pijler.
De taalklas is op woensdag- en vrijdagmiddag. Juf Jessica (leerkracht groep 6/7) is de leerkracht van de taalklas op woensdag, juf Claudia (leerkracht groep 1/2) op vrijdag.