Aanmelden

Goed onderwijs


Goed onderwijs is bij ons te herkennen aan de 7 genoemde kenmerken, verwoord bij de visie. Daarnaast is goed onderwijs bij ons gebaseerd op de volgende terreinen:

• Goede resultaten bij de hoofdvakken, uitgaande van de capaciteiten het individuele kind. Wij accepteren verschillen bij kinderen! Wij stemmen ons onderwijs af op de leerbehoefte van het kind.
• Goed resultaat bij de sociaal emotionele ontwikkeling bij kinderen, wetende dat de beginsituatie van kinderen ver uit elkaar kan liggen.
• Tevredenheid bij leerlingen, leerkrachten, directie, ouders, bestuur en inspectie.


Goed onderwijs in groep 1/2:
• Werken vanuit Piramide (taalstimuleringsprogramma);
• Werken met LOGO 3000 (woordenschatprogramma);
• Vve thuis (educatief partnerschap)

Vve thuis:

• het bevorderen van de taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling, met accent op het vergroten van de woordenschat;
• het bevorderen van een ondersteunend en stimulerend gezinsklimaat.

Ouders krijgen bij elk thema een themaboekje waarin staat welke activiteiten thuis gedaan kunnen worden. Deze activiteiten sluiten aan bij de thema’s van het Vve programma Piramide. Deze materialen worden uitgereikt op de maandelijkse ouderbijeenkomsten. Alle ouders worden voor deze bijeenkomst uitgenodigd.


Goed onderwijs in groepen 3 t/m 8:
De inhoud van het onderwijs in de groepen 3 t/m 8 bieden wij aan door het gebruik van methodes voor alle leergebieden. In onze schoolgids kunt u lezen welke methodes wij gebruiken.
 
Daarnaast spelen ondernemerschap, creativiteit, ICT en burgerschapsvorming bij tot de ontwikkeling van kinderen.

ICT/tablets:
Op school werken wij met tablets om het onderwijs interactiever te maken.
• Rekentuin: Op school en thuis rekenen oefenen met leuke rekenspelletjes. Rekentuin is een compleet online rekenoefenprogramma met meer dan 20.000 rekenopgaven. Rekentuin werkt adaptief:  alle spelers oefenen altijd automatisch op hun eigen niveau.
• Taalzee: Op school en thuis taal oefenen met adaptieve taalspelletjes. Taalzee is een compleet online taaloefenprogramma met meer dan 25.000 opgaven. Kinderen trainen hun taalvaardigheid op het eigen niveau met Taalzee, door de vissen in hun zee gezond te houden. Taalzee werkt adaptief: alle spelers oefenen binnen Taalzee altijd automatisch op hun eigen niveau.