Aanmelden

Biebbus 

De Bieb is in samenwerking met Stichting Agora begin 2015 gestart met de pilot De Bieb op School, gebaseerd op het landelijke initiatief ‘de Bibliotheek op school’. Bibliotheek en basisscholen werken binnen dit programma structureel samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Doel is kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school én thuis.

Met “De Bieb op School” krijgen basisscholen:
- Een bibliotheekpasje voor iedere leerling waarmee artikelen geleend kunnen worden in een vestiging van De Bieb, in een van de drie BiebBussen of in de Biebcollectie op school.
- Ondersteuning van leesactiviteiten door een consulent van De Bieb.
- Toegang tot Schoolwise; een webbased programma waarmee leerlingen de collectie op school en in De Bieb kunnen raadplegen, waarmee zij filmpjes en websites kunnen bekijken en waarmee hun leengedrag gemonitord kan worden. Naar Schoolwise

 

Landelijk is het programma al zeer succesvol: de taalontwikkeling van leerlingen en de onderwijsopbrengsten van deelnemende basisscholen (o.a. in Limburg, Drenthe en Rotterdam) zijn aantoonbaar verbeterd.
Kinderen van CBS Kleurenpracht bezoeken 1x per maand de Biebbus. Zij mogen 4 boeken per keer lenen. Naast het bezoek aan de Biebbus lenen kinderen 1x per week boeken vanuit de schoolbieb.

biebbus.jpg                                                                                       bibliotheekbus.jpg